Instytucje płatnicze

Przez instytucje płatnicze rozumiemy takie organizacje, które świadczą usługi płatnicze w rozumieniu: usługi finansowe na odległość, np. nie bankowe organizacje emitujące karty płatnicze
Wróć