Doradztwo w zakresie finansów

Doradcy finansowi są to przedsiębiorstwa jak i działające w ich imieniu osoby, które oferują klientom indywidualnym usługi doradcze z zakresu finansów osobistych.

Choć w Polsce rynek tej działalności jest stosunkowo młody to rozwija się prężnie i dynamicznie. Doradcy pomagają nam się nie pogubić w natłoku nowych informacji, nowych produktów czy oprocentowań. Wszystko to służy powiększaniu zasobności naszego portfela i odciąża nas od mozolnego przeglądania ofert różnych instytucji.

Doradcy pomogą nam wybrać optymalny dla nas kredyt mieszkaniowy czy sporządzić odpowiednią dokumentacje.

Będą pomocni w określaniu odpowiedniej strategii dla naszych finansów i wskażą odpowiednie instrumenty do ich realizacji. Przeważnie działają oni w porozumieniu z bankami, z którymi się rozliczają, dzięki czemu my korzystając z ich usług nie płacimy nic. Choć nie należy zapominać, że doradca zarabia na sprzedaży dla nas danego produktu czy usługi finansowej.

Doradcy inwestycyjni pojawili się wraz z powstaniem i rozwojem Giełdy Papierów Wartościowych oraz kolejnych biur maklerskich, które to potrzebowały specjalistów, którzy mogli przewidzieć zachowanie rynku papierów wartościowych.

Doradcą inwestycyjnym zostaje osoba po zdaniu egzaminu przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Jest on trudny, ale nie ma się, czemu dziwić, w końcu w grę wchodzi zarządzanie środkami finansowymi i to często niemałymi. Zapotrzebowanie na tego typu specjalistów jest na rynku duże i będzie wzrastać z upływem lat.

Co zrobic by nasze pieniądze pracowały?