Instytucje kredytowe

Instytucje kredytowe, zwane bankami przyjmują wkłady lub inne zwrotne środki finansowe od ludności oraz udziela kredytów na własny rachunek. rachunek odróżnieniu od innych instytucji finansowych bank posiada minimalny zastrzeżony tylko dla niego zakres czynności, który nadaje mu specjalne przywileje i obowiązki (czyli wykonywaniu usług bankowych polegających na alokacji zwrotnych środków finansowych).