Archiwum kategorii: Polecane

Weksle

Rodzaje weksli

Mamy możliwość wyróżnić dwa typy weksli. Jednym spośród nich jest weksel własny. Taki, kto podpisuje weksel, w przypadku weksla własnego, zobowiązuje się do zapłacenia wymienionej w nim kwoty, oznaczonej osobie. Jeżeli chodzi o  weksel trasowy, wystawca oferuje opłacić sumę wekslową odrębnej osobie, czyli trasatowi, która zazwyczaj jest jego dłużnikiem. Opłaca się zdawać sobie sprawę, iż istnieją pewne zasady.

Zapłata za weksel

Żądanie zapłaty za weksel od trasata jest uwarunkowane pewnymi ograniczeniami. Mianowicie musi on zrozumieć o obecności tego rodzaju weksla , a oprócz tego zgodzić się na zapłacenie w terminie wskazanej kwoty. Zgodę wyraża przez podpis na frontowej stronie weksla.

Należy też zdawać sobie sprawę, iż w wekslu trzeba, by było wyraźnie wskazana kwota, jakiej mamy opcję we wskazanym terminie żądać od dłużnika. Suma ta określana jest sumą wekslową oraz nie wolno jej ocenić inaczej jak tylko w pieniądzach. Jakiekolwiek inne oraz poboczne należności, takie jak odsetki etc., powinny zostać wliczone w całkowitą sumę wekslową. Wierzyciel wekslowy, zatem jednostka uprawniona do pozyskania sumy wekslowej, może przenieść część czy całe prawa z weksla na inną osobę.

Zabezpieczenie

Zasadniczą funkcją weksla w dzisiejszej gospodarce jest funkcja zabezpieczająca. Weksel stanowi ponadplanowe zabezpieczenie bardzo szybkiego oraz zupełnego wytwarzania zobowiązania pieniężnego wynikającego z umowy. Weksel zdaje egzamin np. wówczas o ile ktokolwiek pożycza środki finansowe jakiejś jednostce, a nie jest do końca pewny, że dana jednostka spłaci dług w terminie.