Archiwum kategorii: Doradztwo inwestycyjne

Firmy inwestycyjne

Fundusze emerytalne lokują na rynku finansowym wpłaty dokonywane przez instytucje lub osoby prywatne w czasie trwania ich życia zawodowego na rzecz przyszłych wypłat emerytalnych.
Spółki inwestycyjne mają za zadanie poszukiwanie najlepszych możliwości inwestowania oszczędności osób i instytucji, którzy posiadają nadwyżki finansowe
Fundusze kredytowe dysponują środkami celowymi, które mają wpływać na rozwój małego biznesu, zwiększać jego konkurencyjność efektywność na rynku.

Zupełnie odmienną i interesującą formą inwestycji pieniędzy są fundusze powiernicze, które pełnią rolę inwestora zbiorowego. Tak powierzone pieniądze są przeliczane na tzw. jednostki uczestnictwa, wyrażające proporcjonalny udział w zgromadzonym majątku funduszu. Zaletą ich jest płynność lokaty oraz to, że wycofanie powierzonych środków nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji i jest to możliwe w każdym czasie
Wróć