ogo
Doradztwo finansowe
Praca magisterska a poprawne wyróżnianie tekstu

Praca magisterska jak również inne poważniejsze prace zaliczeniowe musi mieścić się w określonych normach pod względem wyglądu, ułożenia tekstu. Takie edytory tekstowe jak na przykład Word czy też jego bardziej okrojone odmiany sprzyjają ku temu, by móc całkiem swobodnie, wręcz automatycznie bawić się tekstem. Istnieją bardzo proste komendy do tego by zwykły tekst wyróżnić.

Najczęściej stosowanymi wyróżnieniami są wybolbowanie (bold) albo pochylanie tekstu (italic). Obie funkcje dostępne są w podstawowego paska zadań widocznego w Wordzie powyżej dokumentu, w którym umieszczamy nasz tekst. Jeśli chodzi o prace magisterskie, to oczywiście nie stosujemy wielu tak zwanych pogrubień. Przyjmuje się, ze jeśli dany fragment jest ważniejszy od innego, to może na przykład zostać opisany za pomocą wypunktowania, które wpływa na przejrzystość tekstu, zwraca szczególną uwagę na ten konkretny fragment.

Praca magisterska kieruje się następującymi wytycznymi co do pisma pochyłego. Oznaczamy nim nazwy łacińskie, o ile dodane są one do polskich zwrotów, jako tłumaczenia. Pismem ukośnym w pracach magisterskich można też oznaczać cytaty, ewentualnie podpisy do tabel, zdjęć.

Nie stosuje się zbyt często pogrubienia, ale jeśli coś ma być faktycznie w taki sposób oznaczone, to może tak zostać, jednak nie wolno pod żadnym pozorem stosować kolorowych wyróżników tekstu. Praca magisterska musi być zwarta i zunifikowana w swoim wyglądzie. Jeśli chcemy podpisywać pismem ukośnym tabele, to stosujemy taki styl dla całej pracy, w każdym rozdziale oraz aneksach.

Doradztwo finansoweFinanse, podatki, doradztwo