ogo
Doradztwo finansowe
Co brane jest pod uwagę przy ocenianiu pracy magisterskiej?

Praca magisterska jest określana dziełem naukowym, więc jej przygotowanie musi wiązać się z nakładem czasu, wysiłkiem intelektualnym, twórczym i nierzadko organizacyjnym, logistycznym. Co ma logistyka do pracy dyplomowej?

Bardzo wiele, ponieważ pracę magisterską pisze się w oparciu o materiały, źródła, wykonane w naukowy sposób badania, które trzeba przecież odnaleźć, przeanalizować, zinterpretować pod kątem tematyki dzieła, przydatności. Trzeba też przeprowadzić badania, co nie musi być taką prostą i łatwą sprawą - wszystko zależy od przedmiotu, tj. obiektu eksperymentów i testów.

Ocena pracy magisterskiej uwzględnia wiele elementów i aspektów - jest wielowymiarowa. Jednym z czynników branych pod uwagę jest liczba, rodzaj i jakość użytych przez autora źródeł. Im więcej, tym lepiej, gdyż to świadczy o wszechstronnym zbadaniu sprawy przez twórcę, o jego staranności i rzetelności w przedstawieniu problemu.

Poza tym spora liczba materiałów wykorzystanych w pisaniu pracy magisterskiej stanowi dla promotora i recenzenta sygnał, że studentowi się chciało, że podjął on trud jak najlepszego zobrazowania zagadnienia, wyjaśnienia problemu. Ambicja, rzetelność, sumienność - te cechy na pewno działają na korzyść autora dzieła naukowego, za które przyznaje się dyplom i tytuł zawodowy magistra.

Doradztwo finansoweFinanse, podatki, doradztwo